Οι υπηρεσίες μας, με μια ματιά

Λογιστικές Υπηρεσίες

Τήρηση βιβλίων λογιστικών απλογραφικών ή διπλογραφικών [...]
Φορολογικές Δηλώσεις

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος [...]
Ρυθμίσεις Οφειλών

Υποβάλλουμε αιτήματα ρυθμίσεων και σας εκτυπώνουμε [...]
Επιδόματα - Επιδοτήσεις

Υποβάλλουμε αιτήματα για τα οικογενειακά σας επιδόματα [...]
Φορολογία Ακινήτων

Διαδικασίες διεκπεραίωσης και έκδοσης πιστοποιητικών [...]
Συμφωνητικά Μίσθωσης Ακινήτων

Σε εμάς θα φέρετε τα συμφωνητικά μίσθωσης των ακίνητων [...]
ΚΦΑΣ

Διαρκής ενημέρωση προκειμένου να συμμορφωθούμε [...]
Ενάρξεις – Διακοπές

Προσωπικών επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων, ίδρυση [...]
Κάτοικοι Εξωτερικού

Επίσκεψη για τα θέματά σας στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού [...]
Συμφωνητικά

Υποβολή συμφωνητικών μέσω TAXIS [...]
Μισθοδοσία

Σύνταξη αποδείξεων πληρωμής μισθοδοσίας [...]

Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί !

Μετάβαση στην φόρμα
Τηλ. Αρτέμιδα: +30 (22940) 80314
Τηλ. Άνδρος: +30 (22820) 24214
Λήψη νέων