Φορολογία Ακινήτων

  • ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ.
  • Διαδικασίες διεκπεραίωσης και έκδοσης πιστοποιητικών για μεταβίβαση ακινήτων.
  • Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ.
  • Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς.
  • Δηλώσεις φόρου γονικών παροχών.
  • Σύνταξη και υποβολή Ε9.
  • Τροποποιήσεις Ε9.

Τηλ. Αρτέμιδα: +30 (22940) 80314
Τηλ. Άνδρος: +30 (22820) 24214
Λήψη νέων