ΚΦΑΣ

  • Διαρκής ενημέρωση προκειμένου να συμμορφωθούμε όλοι στις νέες επιταγές της φορολογίας ενόψει ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων) πχ. κατάργηση όλων των θεωρήσεων βιβλίων και στοιχείων.

Τηλ. Αρτέμιδα: +30 (22940) 80314
Τηλ. Άνδρος: +30 (22820) 24214
Λήψη νέων